O nás

Divadelní soubor OCHOS Smiřice je partou nadšenců, která si usmyslela, že obohatí kulturní život ve městě a pozdvihne jej na náležitou úroveň, a to i za cenu zesměšnění sebe sama, neboť – jak praví Goethe – kdo se sám sobě nedokáže vysmát, nepatří mezi nejlepší.
Pohlédneme-li do historie divadla ve Smiřicích, sahá dle dostupných materiálů až k roku 1868, kdy zde byl založen soubor Hanka. Z popsaných 14 spolků či uskupení (třetinu tvořily převážně krátkodobě působící žákovské, mládežnické či studentské soubory) nejbohatší činnost vyvíjel a nejdéle ve Smiřicích působil Divadelní spolek Jirásek, později Jednota divadelních ochotníků „Jirásek“ – od roku 1924 až do první poloviny 60. let. “Jirásek” po roce 1962 zanikl, snad k tomu přispěla i dlouhá léta se táhnoucí rekonstrukce Městské dvorany, jediného objektu s jevištěm a hledištěm, který ve Smiřicích je a bez kterého se divadlo dělat nedá.
V roce 1977 ještě vzniklo při Kulturním středisku Smiřice Dívadlo, zaměřené spíše na humor v muzice (Dívadlo založilo tradici festivalu Smiřický hrnec). Ve starých číslech Zpravodaje se tu a tam objevila výzva ku znovuobnovení tradice ochotnického (tehdy se říkalo amatérského) divadla, nicméně nic se nedělo.
A tak šel čas a myšlenka zrála až jednoho dne dozrála…
Na výzvu Kulturního střediska Dvorana se jednoho zářijového odpoledne r. 2011 sešlo asi 20 zájemců. Bohužel setkání s prvním režisérem bylo “poněkud nešťastné”… Pan režisér žil v domnění, že přichází mezi ochotníky, kteří již nějakou činnost vyvíjejí, tudíž pro něj bylo lehce šokující, že stojí před partou lidí, kteří nebyli múzou Thálií dosud políbeni. Pro nás zase bylo těžce šokující, že hlavním bodem zájmu pana režiséra byly finance. Vzhledem k oboustrannému rozčarování a zjištění, že tudy cesta na divadelní prkna zcela jistě nepovede, jsme pátrali po novém režisérovi.